Motorola:
C975, E1000, RAZRV3xv, RAZRV3xxv, RAZRV6, V1075, V191, V360, V360v, V3i, V3r, V3v, V400, V500, V635,E770, RAZRV3x, RAZRV3xx, V1100, V980, V980M, C257, C261, C390, C650, E398, E550, L2, L6, L6i, L7, L71, RAZRmaxxV3, RazrV8, W220, W230, W375, W510, Z3,V220, V235, V3, V300

Samsung:
E250, E340, E350, E360, E370, E380, E390, E700, E730, E740, E760, G600, U700, U900, X670, X700, Z140, Z150, Z230, Z240, Z400, Z540, Z560, ZV40, ZV50, D520, D840, E210, E490, E530, E720, E770, E840, E900, P300, P310, P520, U600, X820, Z107, Z130, Z300, Z500, Z510, X620, E330, E330N, E800, E820, X460, X490, X640C, X650,P730,A701, C160, C260, D500, D600, D820, D900, D900i, E200, C450, D510, D880, E100, E251, E590, E640, E758, F250, F480, F700, G800, J700, L760, M110, P850, X100, X100A, X300, X480, X480C, X600, X620, X640, Z170, ZV10, ZV60, A501,  X210, X430, X450, X500, X510, X520, X520X, X530, X630, X660, X680, X830,Z370,B100, B200, B300, C100G, C130, C140, C170, C200, C210, C230, C250, C260, C300, C520, D410, D807, D830, E300, E310, E310C, E600, E610, E810, F300, J600, M300, M600, M620, P510, S300M, X105, X120, X140, X160, X200,

Sony Ericsson:
K300i, K310i, K320i, K510i, K530i, K550i, K600i, K610i, K700i, K750i, K770i, K790i, K800i, K810i, K850i, P990i, S500i, S700i, T650i, V600i, W200i, W300i, W350i, W380i, W550i, W580i, W610i, W700i, W800i, W810i, W830i, W850i, W880i, W910i, Z310i, Z530i, Z610i, Z710i, J200i, K508i, K608i

Nokia:
N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N80, N81, N81, N82, N90, N91, N93, N93i, N95
E50, E51, E61, E61i, E62, E65, E66, E71, E90
1680c, 2600, 2610, 2626, 2630, 2660, 2680, 2760, 3109, 3110, 3120, 3220, 3230, 3250, 3500, 5000, 5070, 5200, 5220, 5300, 5310, 5500, 5610, 5700,  7070, 7270, 7260, 7310, 7360, 7370, 7373, 7500, 7610, 8600, 8800,6020, 6021, 6030, 6060, 6070, 6080, 6085, 6101, 6103, 6111, 6120, 6125, 6126, 6131, 6133, 6136, 6151, 6170, 6210, 6230, 6230i, 6233, 6234, 6260, 6267, 6270, 6280, 6288, 6300, 6500, 6500, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6822

Download

আপনার কম্পিউটার সমস্যা সমাধানে আমরা আছি ফেইজবুকে: পিসি হেল্প সেন্টার